Madrid @Borjafv

Borja Fernández (Borjafv)

Ingeniero de Telecomunicaciones. Trabajando con Ruby on Rails.

See you space cowboy...

Wydarzenia w których wziąłeś/wziąłeś udział