Madrid, España @FigandM

Manuel Figueroa A (FigandM)

puts Civil engineer learning to code at #{@Ironhack}

Wydarzenia w których wziąłeś/wziąłeś udział