Madrid, Comunidad de Madrid @rocknaldromero

Ronald Romero (rocknaldromero)

(Dostępny/a)

Estudiante de Desarrollo Web Ruby On Rails en Talentum (Telefónica Educación Digital).//

Wydarzenia w których wziąłeś/wziąłeś udział