Sofia Sanchez Urbano (SofSanUrb)

My journey into programming began learning about the Revit API and Web Development and from the first 'Hello World', I was hooked.

Wydarzenia w których wziąłeś/wziąłeś udział