Madrid | Amsterdam izelnakri https://izelnakri.com

Izel Nakri (izelnakri)

Ruby |> JavaScript |> Elixir <> Rust <> k8s

Wydarzenia w których wziąłeś/wziąłeś udział