Michael Koper (michaelkoper)

Founder Nusii. Ruby on Rails developer from The Netherlands.

Wydarzenia w których wziąłeś/wziąłeś udział